Στατιστικά - Αναφορές

Ημερομηνία
Περιγραφή
Αρχείο
         
 
15/4/2016
Νέα στατιστικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.elgo.gr
 
         
         
 
31/3/2016
Κατανομή των Παραγωγών Ανάλογα με την Ποσότητα που παρέδωσαν για τα έτη 1995, 2005 και 2015
 
         
         
 
22/3/2016
Μηνιαίες Παραδόσεις και μέση τιμή Αγελαδινού Γάλακτος Ιανουαρίου 2016
 
         
         
 
18/3/2016
Μηνιαίες Παραδόσεις και μέση τιμή Αγελαδινού Γάλακτος Δωδεκαμήνου 2015
 
         
         
 
22/3/2016
Πίνακας Εγκεκριμένων 1ων Αγοραστών Γάλακτος
 
         
         
 
30/11/2015
Παραδόσεις Παραγωγών Αγελαδινού Γάλακτος Ανά Νομό και ανά Μήνα έτους 2015
 
         
         
 
30/9/2015
Εξέλιξη αριθμού παραγωγών, παραγωγής αγελαδινού γάλακτος και των ποσοστώσεων
 
         
         
 
30/11/2015
Παραδόσεις Παραγωγών Αγελαδινού Γάλακτος Ανά Νομό και ανά Μήνα έτους 2014 (νέα ενημέρωση)
 
         
         
 
23/3/2015
Παραδόσεις και Μέση Τιμή Αγελαδινού Γάλακτος έτους 2013 και έτους 2014
 
         
         
 
20/3/2015
Μηνιαίες παραδόσεις και μέση τιμή αγελαδινού γάλακτος 12μηνου 2014
 
         
1 2 3  [Next >>]

 
Newsletter-Εγγραφή