Κεντρική Υπηρεσία
Γεωτεχνικοί (ΠΕ)
Ματαρά Χρυσάνθη (κτηνίατρος)
Ζτάλιου Ιωάννα (γεωπόνος)
Φουσκωτή Αναστασία (γεωπόνος)
Αποστολοπούλου Παρασκευή (κτηνίατρος)

Διοικητικοί-Οικονομικοί (ΠΕ)
Τζήκας Αναστάσιος
Πεχλιβάνη Ευδοξία
Ιωσηφίδου Αθηνά
Μοιροπούλου Μαρία
Θεοδωρίδου Γεωργία

Πληροφορικής (ΠΕ)
Παλιούρας Βασίλειος
Γώγος Αντώνιος

Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕ)
Ζέρβας Κυριάκος

Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Σουλάκης Πέτρος
Βλασταρίδης Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Βασίλειος

Διοικητικοί - Λογιστικοί (ΤΕ)
Αθανασίου Φωτεινή

Προγραμματιστές Η/Υ (ΔΕ)
Τσιώμη Πασχάλω

Χειριστές Η/Υ (ΔΕ)
Ορφανίδης Ιάκωβος
Πανώρα Αναστασία
Σοφιανίδου Πασχαλία

Διοικητικοί - Λογιστικοί (ΔΕ)
Κωνσταντινίδου Αγγελική

Γραμματείς  (ΔΕ)                                    
Πανώρα Μαρία
Βογιατζή Μυρσίνη 
Newsletter-Εγγραφή