Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας
ΔΡΑΜΑΣ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)
Τοπαλίδου Χριστίνα (γεωπόνος)
 
Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Παντελίδου Αγάπη
Στεφανίδου Παρθένα
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Αδενέλερ Κωνσταντίνος
Ανδρινόπουλος Γεώργιος

ΕΒΡΟΥ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)

Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)
Γουρτζιλίδου Σοφία
Συτμαλίδου Ελευθερία
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Χαματίδης Ανδρέας

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)
Περιστέρη Καλλιόπη (κτηνίατρος)
Ανδρέου Αριστείδης (χημικός)

Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Βαϊμάκη Δανάη
Δήμου Βασιλική
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Λιώλης Νεκτάριος
Σκλιβανίτης Σπυρίδων
Τσελέφης Δημοσθένης

ΛΑΡΙΣΑΣ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)
Θεοδωρίδου Ευθυμία (γεωπόνος)
Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Μπλέκος Αντώνιος
Παπαστεργίου Νικόλαος
Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)
Πατσίδου Θεοπίστη
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Τσιτσώνης Απόστολος
Διοικητικοί (ΔΕ)
Βρυσιώτης Τριαντάφυλλος

ΛΕΣΒΟΥ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)
Βερβέρης Νικόλαος (κτηνίατρος)
Τεχνολόγος Γεωπονίας (ΤΕ)
Χόνδρου Μαρία
Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)
Σκριβάνου Μυρσίνη
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Συνοδινός Ευστράτιος

ΠΑΤΡΑΣ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)
Κωνσταντίνου Ελένη (γεωπόνος)
Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)
Νεραντζάκης Αθανάσιος
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Παπαναγιώτου Παναγιώτα

ΠΕΛΛΑΣ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)
Βαρβαρούση Δέσποινα (χημικός)
Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Γαζόγλου Μακρίνα
Ιασιμοπούλου Βαλεντίνη-Ευγενία
Παπαδημητρίου Θεοδώρα
Ηλεκτρονικός (ΤΕ)
Ρέτζιος Γεώργιος
Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)
Μουρατίδου Όλγα
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Αποστολίδης Θεόφιλος
Κουγιουμτζίδης Γεώργιος
Παπαπέτρου Δημήτριος
Σαρτίνης Δημήτριος
Διοικητικοί (ΔΕ)
Γαλή Μαρία

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)
Παπαδάκη Αντωνία (γεωπόνος)
Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)
Γιατάκης Βασίλειος
Τεχνικός Εργαστηρίου  (ΔΕ)
Δαλανίκα Φανή
Οδηγοί-Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Βογιατζής Δημήτριος
Πετρίτσης Γεώργιος

 
Newsletter-Εγγραφή